Dr. Szentmiklóssy Margit

Pszichológus. Segítő beszélgetés. Problémamegoldás. Konzultáció.
1024 Budapest, Keleti Károly utca 6.
(A Széll Kálmán téri metró és a 4-es 6-os és 17-es villamos közelében.)
+36-1-31-63-009 | dr.szentmiklossy.margit@t-online.hu | Kapcsolat: Keressen bizalommal!

A Dívány online oldalán oldalán megjelent cikk:
"Így működik valójában a hipnózis"


A Képmás magazin online oldalán megjelent cikk:
"Ma már nem félnek a hipnózistól az emberek"


Elérhetőségeim:

+36 1 316 3009
(10 és 20 óra között)
1024 Budapest,
Keleti Károly u. 6.

Keressen
bizalommal!

 

"Te magad légy a változás, amelyet látni szeretnél a világban!"
(Mahatma Gandhi)

Pszichoterápiák

Több évtizedes pszichoterápiás gyakorlatom van.

Keressen
bizalommal!

Az alábbiakban a főbb általam is leggyakrabban használt terápiákat ismertetem röviden.


Hipnózis, hipnoterápia

A hipnózis a legősibb terápiás módszerek egyike a világon.

A napi pszichoterápiás gyakorlatban közkedvelt módszerré lépett elő!

Megváltozott tudatállapotban, „transzállapotban” áltatában fogékonyabbak a személyek a változásra, fejlődésre, gyógyulásra.

A hipnózis felhasználása a gyógyításban Európa más országaival egybeesően a 19. században kezdődött el Magyar országon is. A 20. század elején a magyar egyetemek orvosi fakultásain már tanították a hipnózist, mint a pszichiátria fontos módszerét : pl. Lechner, Nyírő, Angyal professzorok , Völgyesi doktor, aki Pavlovval volt kapcsolatban. –Jelen korunkban aztán Mészáros I., Bányai É. professzorok, – Varga K. és munkatársai ELTE) foglakoznak egyre mélyebb és szélesebb körű tudományos kutatásokkal bizonyítva gyógyító hatását, alkalmazásának lehetőségeit egyre szélesebb területekre kiterjesztve. Célja az ember teljes testi, lelki és mentális egészségének javításához, gyógyításához való hozzájárulás.

A gyógyító gyakorlat tapasztalatainak és a tudományos vizsgálatok, kutatások eredményeinek köszönhetően napjainkban már jelentősen csökkent a vele kapcsolatosan számtalan tévhit!
Ma Magyarországon csak a hipnoterápiában is megfelelően szakképzett okleveles szakpszichológus és szakorvos végezhet hipnózisban terápiát!
Ha megfelelően képzett szakembert választunk problémáink, tüneteink csökkentésére, megoldására,- egészségünk fejlesztésére, gyógyítására, akkor semmiféle veszélyt nem jelent ez a terápiás munka számunkra!


Mi a hipnózis lényege?

A hipnózis görögül „hypnos”, ami alvást jelent.
Mélyrelaxált: alvás és álomközeli állapotban ,úgynevezett megváltozott „módosult tudatállapotban” közelebb kerülhetünk valódi önmagunkhoz, különböző problémáink lényegéhez a terapeuta vezetésével kontrollálva,- szabadon együttműködő módon. Nem manipulálnak, önkívületbe sem hoznak minket, hanem a hipnózis állapotában elengedjük racionális gondolkodásmódunkat és belső képeink, hangulataink, érzelmeink, gondolataink szabadon áramolnak. A hipnózisban tapasztalt módosult tudatállapot lehetővé teszi személyiségünk feltérképezését, mélyebb rétegeivel való kapcsolat felvételét, hogy a mélyből elérhető erőforrások felszínre juthassanak, feltáruljanak, amelyek a különféle problémák, testi és lelki betegségek mögött lehetnek, vannak, a tapasztalat és tudományos kutatások szerint bizonyítva.

Alkalmazási területei:

 • szorongás zavarok
 • stressz
 • félelmek
 • fóbiák
 • krízis
 • pánik
 • traumák
 • hangulatzavarok
 • depresszió
 • hangulatváltozások
 • testi tünetekben megjelenő különböző problémák
 • alvás zavarok
 • szexuális problémák
 • különböző testi és lelki fájdalmak
 • fájdalom csökkentés
 • szomatoform zavarok
 • pszichoszomatikus betegségek széles területe
 • allergia
 • daganatos betegségek
 • beszédzavarok
 • dadogás
 • szív- keringés
 • vérnyomás
 • immunrendszerbeli panaszok
 • kapcsolati, kommunikációs nehézségek
 • személyiségzavarok
 • impulzuskontroll zavar
 • tanulási zavarok, nehézségek, vizsgára felkészítés
 • lelki eredetű testmozgászavarok
 • alkohol
 • dadogás
 • dohányzás
 • drog függőségek
 • szokások
 • evés, testsúlyzavarok
 • várandósságra és szülésre felkészítés
 • sebesültek, sérültek kezelése
 • magzati és korai élmények, sérülések, traumák feldolgozása, átírása
 • stb.

Nem alkalmazható: organikus agykárosodásnál, mentális retardációban: értelmi fogyatékosságban, és ha kliens nem működik közre.

Első találkozáskor a terapeuta igyekszik megismerni a kliens problémáját, hipnotikus, szuggesztív fogékonyságát, együttműködési készségét, hogy megállapíthassa , valóban a hipnózis-e a leghatékonyabb módszer adott problémája csökkentésére, tünete mentesítésére, gyógyulására? ( Ha nem alkalmas a hipnózis, akkor más terápiát ajánlhat a terapeuta, amelyet megbeszélnek közösen a klienssel.)- Előfordul, hogy a kliens csak szavakban közreműködő, és pozitív a hozzáállása, ám mégsem képes az együttműködésre. Ebben az esetben megkeressük nála a negatív terápiás viszonyulás okát. Segítő, megértő készséggel, partneri kapcsolatban kezeli a terapeuta kliensét minden esetben.


Hogyan történik a hipnoterápia?

Nyugodt, kényelmes ülő vagy fekvő helyzetben.

Gyakori technika a 1./ Relaxációs hipnózis, amikor az izmok ellazításával megfelelő, célzott szuggesztiókkal „alvásszerű állapotot” teremtünk meg a klienssel együttműködő módon. Ezalatt csökken a kliens éberségi tudatállapota és a figyelem a környezet elterelő ingereitől megszabadulva saját magára terelődik, fókuszál.
Alkalmasabb lesz a kliens problémái feltárására, megoldására a terapeutával együttes munkában, a megfelelő szakmai tudást, gyakorlatot, feltételeket követve.

Ismert technika 2./ az Ericksoni hipnózis, amikor a figyelem fókuszálásakor a belső realitásokra tereli a kliens figyelmét a hipnoterapeuta, majd a megszerzett tapasztalatokat hasznosítják viselkedéséről, élményeiről, képességeiről, hiedelmeiről, szokásairól stb.

Egy másik módszer 3./ az Aktív- Éber hipnózis, amelynek kidolgozója Bányai É. professzor. Ebben az esetben a kliens egy kerékpár –ergométeren nagy ellenállás beállítása mellett teker nyitott szemmel, miközben frissességet, figyelmet, aktivitást erősítő szuggesztiós szavakat, mondatokat kap. A hagyományos „passzív relaxációs” hipnózissal szemben itt a fizikai aktivitásra alapozva jön létre a hipnózis állapota. –Főképpen szorongás, depresszió csökkentésére, sport teljesítményfokozására, de vizsgákra való felkészítésre is alkalmazzák ezt a módszert.

Hipnózis helyzetben rendkívül érzékenység alakul ki a szuggesztiókra és minden információt sokkal mélyebben kódolódik. Az egészségnek megfelelő, pozitív változás történik az agyban, a központi idegrendszerben. Egy pozitív kijelentés a betegben körvonalazódó jövőkép szempontjából ebben a különösen érzékeny állapotban óriási erejű lehet.

Egy terápiás alkalom, foglakozás általában 45-50 perc. –A tüneti terápia kevesebb alkalmat, a feltáró pszichoterápiával összekapcsolt hipnoterápia, ami hipnózisban terápiát jelent, a több alkalmat kíván. Ha magzati korból, vagy kora gyermekkorból származik a probléma, ami a terápia alatt kiderül, -akkor 30-50 foglakozás is szükséges lehet a javuláshoz, gyógyuláshoz! A kezelés időtartama személyiség és probléma függő.

A páciens/kliens nem kerül önkívületi állapotba, nem lesz kiszolgáltatott és mindenre emlékezni fog, hiszen képzett ember a terapeuta. Jól érzi magát a hipnózis után, mivel a nehezen feldolgozható érzések, élmények rendeződnek! Semmi olyan nem történik és következik be vele később sem, ami a kliens szabad akaratát sértené, hiszen az agykéreg bizonyos „őrpontja” felelősen vigyáz rá a terapeutával való együttes, kölcsönös kapcsolatban. (V.G.)


NLP = Neurolingvisztikai Programozás Technika

Az 1970-es években született J. Grinder nyelvész és R. Bandler programozó matemetikus professzorok által, majd M.Erickson,- F. Perls,- V.Satír pszichológusok tudásával gyarapítva fejlődött tovább…. Az NLP tapasztalatokra épülő konkrét pszichológiai, pszichoterápiás és kommunikációs technikák rendszere, amely a nyelvhasználatot és a viselkedést tanulmányozza a különböző legjobb eredmények megvalósítására , programozására az élet szinte minden területére vonatkozóan, a saját erőforrásaink feltárására alapozva.
Fő jelszava az eredményesség,- érzékszervi élesség, -rugalmasság. 8 témát/területet követ az NLP technika: mentális kép, -nyelvi modellek,-érzékszervi nyelv,-állapotfiziológiák,-szemmozgások,-módosult tudatállapot,-raport,- keretek és célok. -Az érzékelés, észlelés, gondolkodás,-nyelvhasználat és a tanult sémák megismerésével majd újraprogramozásával dolgozik ez a módszer.

Kedvezően alkalmazzák a humán erőforrások különböző területein. szervezetek, – a személyiség megismerésére, fejlesztésére, -az eredményes kommunikáció fejlesztésére! -Az egészégfejlesztés, -gyógyítás területén az NLP módszerét, technikáit főként az ericksoni hipnózis élményfeltáró elemeivel kombinálják. Az önismereti élményeket kognitív keretbe foglalják össze egy-egy gyakorlattal a pszichés folyamatokat követően. A gyerekkortól napjainkig sokszor öntudatlanul felmerült pozitív-negatív élmények átdolgozása jelenti a munka fő áramát. Sajátos célkitűzések az önismereti munka során: a személyes kompetencia és a szociális átütőerő (social power) növelése, kapcsolati készségeink, meglevő és rejtett kreatív képességeink, célorientált gondolkodás és probléma megoldás képességeink fejlesztése révén adaptívabbá és jövő orientáltabbá válás.(B.Gy.).


EMDR = szemmozgásokkal történő deszenzitilálás és újrafeldolgozás

Olyan széleskörűen kutatott pszichoterápiás eljárás, amely a különböző traumák feldolgozására alkalmas.

Integratív megközelítésű módszer, amelyet a maradandó problémák kezelésre dolgoztak ki. Más terápiákból is átvett terápiás elemeket: kognitív viselkedés terápia, interperszonális, testközpontú terápiák, pszichodinamikus terápia). Az EMDR célja olyan, az adaptív információfeldolgozást támogató terápiás eljárás, amely 8 különböző szakaszban dolgozza fel a pszichopatológia kialakulásában szerepet játszó negatív élményeket. A betegségek kialakulásának alapját képező korábbi tapasztalatok mellett, a jelenlegi diszfunkcionális reakciókat kiváltó helyzetekre, valamint a mentális egészséghez szükséges adaptív viselkedés és gondolkodás elsajátítására fókuszál.

Alkalmazása: minden olyan pszichés tünetegyüttes kezelésére alkalmazható, a mely összetett trauma, vagy hosszantartó stressz hatásaival összefüggésben alakult ki.

Mérlegelik a terápia elkezdésekor, hogy a fennálló tünetek egy vagy több károsító hatású élmény következményeként jöttek-e létre. Páciens felidézi a traumatikus eseményt teljes részletességgel, a hozzátartozó összes érzékszervi tapasztalattal, testi érzéssel együtt. Gondolatok képek, érzelmek, érzetek aktiválódhatnak. A terapeuta nyomon követi ami megjelent a személy belső folyamataiban. Addig történik a stimuláció, míg a traumatikus élményre való visszaemlékezés már nem jelent nehézséget, az emlék ekkor újraintegrálódik a személyes élettörténetébe, s a traumát elszenvedett személy mélyen megnyugszik, gyakran megkönnyebbülést él át. Visszatérhet szokásos mindennapi életébe.

Az enyhébb, egyszerűbb traumák pár ülés alatt is feldolgozódnak.–A komplex traumák feldolgozása természetesen időigényesebb munkát kíván.

Traumáink feldolgozása nagyon fontos, mert a különböző később kialakuló testi, lelki betegségeink alapját képezhetik, és legtöbb esetben mindezekről sejtésünk sincs. Következtében orvostól orvosig járunk különböző típusú bajaink „gyógyítására” feleslegesen, eredménytelenül. Ugyanis még akár a valóban elsődleges testi betegségek sem gyógyulnak, míg a lelki bajokat nem gyógyítottuk meg előbb, vagy utóbb! (M.Emdr.E.)


Mindfulness

Ez a tudatos jelenléten, vagy éber figyelem módszerén alapuló pszichoterápia a kognitív terápiák 3. új hullámába tartozik.

A minden pillanatban jelenlevő ítéletmentes tudatosság, a figyelem gyakorlásának specifikus módja, amely a jelen pillanatra vonatkozik és annyira mentes a reaktivitástól, az ítélkezéstől, s annyira nyitott, amennyire csak lehetséges.

Kabat-Zinn szerint nem szükséges hozzá spirituális hozzáállás, noha a buddhizmusban gyökerezik. A belső figyelem elmélyíti a koncentrációt a meditáció irányába. A szenvedés enyhül a belső állapot figyelésén keresztül és elszakad a vágyaktól a személy. –A keresztény hagyományban is nagyon erős a belső figyelés (Istenre). A szemlélődő, kontemplatív szerzetesek a 6. sz.-tól gyakorolják, élik ezt. A tudatos jelenlét meditáció = tudatos figyelem mi vagyunk, -a Self, Selbst (önmagunk, legmélyebb énünk, valónk megközelítő stb.) megélése az adott pillanatban. Életünk csak a jelen pillanatban zajlik. Ha csak a múlttal, vagy a jövővel vagyunk elfoglalva, miatta elmulasztjuk a jelen pillanatait, akkor tulajdonképpen saját életünk apró kis darabkáit veszítjük el. Pedig ez az egyedül rendelkezésre álló idő. Csak a jelenben tudunk élni, érezni, szeretni, fejlődni és növekedni. Eredendően meditációs technika, amit a pozitív pszichológia beemelt repertoárjába a buddhizmusból.

A tudatos jelenlét kizárja a rágódást, a múltba való elmerülést, a jövővel való aggodalmaskodást, -elfogadást, elengedést teremt, egészségvédő tényező. A tudatos jelenlét együttjár az optimizmussal,, kiegyensúlyozott emocionalitással, hangulattal, a pszichés jólléttel! Csökkenti az elkerülést, növeli a feszültségtűrés képességét, emocionális, érzelmi tudatossághoz vezet.

Alkalmazási területei: krónikus fájdalom, szorongás, traumák, súlyos depresszió, daganatos betegségek kezelése része, erősíti az immunrendszert a megváltozott biokémiai- fizikai, folyamatok által,- szabályozza a vérnyomást, szívritmust, -csökkenti a koleszterin és cukor szintet, jótékony hatású minden pszichoszomatikus panaszra. –Fejleszti az önismeretet, személyiséget, képességeket, kapcsolatokat! ( P.F.D.)


Személyközpontú pszichoterápia

Ez a terápia Carl ROGERS (102-1987) nevéhez fűződik. (Kétszer is találkoztam vele személyesen M.o.n tartott képzésein.) A XX. Század 3. nagy pszichoterápiás irányzata a pszichodinamikus és kognitív-viselkedés terápiás szemlélet mellett. Azt vallja, hogy minden emberben önmaga megértésének és pozitív változásának, növekedésének hatalmas tartalékai rejlenek. A legtöbb pszichés szenvedés mélyén a személyek önmagával kapcsolatos problémái állnak, gyakran nem képes a személy önmagát reálisan látni. A személy növekedése azt jelenti, hogy önmagát minél képesebb elfogadni, és ezáltal belső harmóniát kialakítani. A személyközpontú terápiában a kliens saját erőforrásai kibontakoztatásának optimális feltételeit igyekszünk megteremteni.

A terápia 3 fő jellemzője:

 1. Empátiás megértés
 2. Feltételnélküli elfogadás
 3. Kongruencia

A terapeuta igyekszik a kliens világát úgy elfogadni, ahogy azt a kliens átéli, a klienst elfogadja olyannak amilyen, és a terapeuta nem szerepet vállal fel, hanem egész lényével személyesen van jelen a terápiás kapcsolatban.

A kutatások azt bizonyítják, hogy ez a 3 feltétel biztosítja a szenvedést átélő szorongó, depressziós személyeknél a gyógyulás elindulását. Általa megtapasztalhatják, hogy ők is szerethetők, elfogadható emberek, amely megtapasztalásán belső harmónia, egyensúly alakulhat ki.


Relaxációs és Szimbólumterápia

Ez a terápia több fokozatból és egymással kölcsönösen szoros kapcsolatban álló részből áll:

 1. Autogén tréning.
 2. Meditáció. Imagináció.
 3. Szimbólumterápia.

Gyakran használt, hatékony, közkedvelt módszer. A panaszoktól és személyektől függően rövid és hosszabb terápiára egyaránt eredményesen használják!


Autogén tréning (AT)

J.H. SCHULTZ német orvosdoktor még a 19. század fordulóján alkotta meg ezt a „relaxációs” módszert a „keleti módszerek” tudását és gyakorlatát is felhasználva a „nyugati” emberekre szabva. A módszer azóta is fejlődik. Orvostanilag az egyik legtöbbet kutatott és megalapozott relaxációs módszer, amely erősíti a test és lélek , -szellem öngyógyító folyamatait. Az autogén tréning saját erőnkből merít, saját aktivitásunkat használja fel, hogyan a neve is kifejezi :”autogén”. Ha kellően elsajátítottuk megfelelő gyakorlásokkal, olyan belső képességünkké válhatik, mintha ezzel a készséggel születtünk volna „genetikusan”.

Az autogén tréning (AT) lényege, hogy rendszeresen, tréningszerűen végzett gyakorlatokkal, belső koncentrációval és önmagunkra irányuló passzív figyelemmel létrehozunk egy testi és lelki (pszichés) ellazultságot. Ebben az alvás határán levő relaxált állapotban elménk befolyásolni képes testünk önregulációs rendszerét, amely az izületek, izmok, vérkeringés, légzés és szívritmust, a hasi szervek és fejünk, agyunk működését is fejleszti, kontrollálja a 6 alapgyakorlattal. Közben csökken a stressz, mert kontrollálni tudjuk: az akaratunktól függetlenül működő, zsigeri, u.n. autonom idegrendszer ellazullását,- a belső zsigeri működések optimalizálódnak, amelyek meg visszahatna az akaratunktól függő agyi és minden testi, lelki működéseinkre.
„Passzív koncentrációval”, akaratunk nélkül, csak hagyjuk, hogy megtörténjen az ellazulás és létrejöjjön egy mély belső nyugalom, béke, -kiegyensúlyozottság,-harmónia érzése ,ami az egészségünk legfontosabb alapja, forrása.

Rendszeres gyakorlással lehetővé válik, hogy testi és pszichés működéseinket aktuális céljainknak megfelelően leszünk képesek szabályozni, -gyógyítani. Fontos megtanulni, hogyan oldjuk fel a feszült tudatállapotot, amely számtalan pszichoszomatikus betegség okozója és fenntartója.

Az AT alapgyakorlatok elsajátításához 15-20 alkalom szükséges. Naponta 3-szor otthon is gyakorolják 5-10 20 percben! A gyakorlási időt a terapeutával beszélik meg. A különböző problémák, betegségek tünetének fokozatos enyhüléséhez a rendszeres napi gyakorlások által vezet az út.

A terápia előre haladtával később aztán külön speciális u.n. „szervtréning gyakorlatokkal” enyhíthetők, gyógyíthatók még a legkülönbözőbb tünetek, panaszok, problémák, akiknek ez még szükséges. A terápia ezen szakaszát erre képzett szakpszichoterapeuta vezetésével végzik.

Kényelmes, ellazulást segítő, ülő és fekvő helyzetben végezhető a gyakorlat. Zavartalan környezet biztosítása jó hozzá. A módszer megtanulása után, ami jó esetben akár 2-3, de több hónap is lehet, már várható a tünetek enyhülése, gyógyulása , akár még megszűnésé is. Ha nincs kialakult betegség, abban az esetben is ajánljuk ezt a módszert, mivel jelentősen hozzájárul életminőségünk, közérzetünk javulásához. Általa mélyebben és rövidebb idő alatt tudunk pihenni, nő a fizikai tűrőképesség, pszichés feszültségtűrés, fokozódik a teljesítmény, fejlődik önismeretünk, és kapcsolataink minden területen átalakulnak, fejlődnek. Már az alapgyakorlatok is gyógyuláshoz vezethetnek. Minden esetben a személyiségtől és tünetektől és az együttműködéstől függ a terápia eredményessége!

Alkalmazása: minden testi, lelki panaszra, problémára , betegségre hasznos terápia.


Meditáció

Rendszerint olyan lelki állapotra utal, amikor a testet tudatosan ellazítjuk és szellemünket átengedjük a nyugalomnak és a belsőnkre való koncentrálásnak. Cél a megnyugvás, lelki béke, harmónia keresése. A környezetből kikapcsolódunk, akár megváltozott tudatállapotba kerülhetünk. Meditáció során kontemplálunk, mindent érzékelünk.

Az imaginatív-meditatív tréning hatására testi-lelki bizalmunkba vetett hitünk újra értékelődik, életszemléletünk átértékelődik, -fokozatos jellemképzés lesz és az érzelmi reakciók, viselkedésminták átdolgozódnak. A meditációnak főleg rövid távon pszichés előnyei vannak, de hosszú távon már fizikai hatásai is megmutatkoznak.

Egy új kutatás szerint a régóta meditálók agykérgének tekervényezettsége markánsabb, mint a nem meditálóké, ami a kognitív teljesítményt jelzi, hozzájárulva a kognitív képességek növekedéséhez is. A meditálók kiegyensúlyozottabbak lesznek, nagyobb nyugalmat, vitalitást tapasztalnak, kisebb lesz az alvásigényük. Már néhány hónap alatt normalizálódik a vérnyomás, csökkennek a szívpanaszok, különböző fájdalmak, javulhat az emésztés, reumatológiai stb. panaszok. Kevesebb lesz a stroke, szív-érrendszeri beteg, vérnyomás beteg, csökken a vérben a stressz hormonok szintje így az érelmeszesedéssel járó gyulladásos folyamatok, az újabb kutatásokkal bizonyítva.


Imagináció

Jelentése kép, hasonmás, látszat. – Az imaginatív – meditatív technikákban relaxált állapotban képeket, szimbólumokat „hívunk elő” struktúrált, tematikus módon , illetve a felmerülő problémáknak megfelelően. A belső képek alkotása útján a pszichés energia képformában jelenik meg, válik „kézzelfoghatóvá”. A meditációs élményfeldolgozás során a tudatosítás, az élmények integrálása történik.

Az imaginatív-meditatív tréning hatására belső beleegyezés , megengedés, elfogadó hozzáállás , testi-lelki valónkba vetett bizalom, újraértékelés lesz, -életszemléletünk átformálódik, az egészségfogalom újraértékelődik, fokozódik az önismeret, emberismeret, társismeret, -értékrendezés, jellemképzés, -érzelmi reakciók és viselkedés minták átdolgozása teremtődik meg. Hozzájárul panaszaink csökkenéshez, egészségünk növekedéséhez.


Szimbólumterápia

A pszichés problémák mélylélektani feltárása és feldolgozása történik képi megjelenítéssel. A módszer a múltbeli traumák, tudattalanba rejtett események felidézését, átdolgozását és a személyiségbe integrálását teszi lehetővé. A szimbólumterápia a COUE-féle autoszuggesztív módszer, a SCHULTZ-féle autogéntréning (AT) és a LEUNER-féle katatimképek imagináció (KIP) kombinációja.- C.G. Jung analitikus széleskörű tapasztalatai és kutatásait is felhasználja ez a pszichoterápia!

A szimbólumterápia a relaxációs alapgyakorlatokra (AT) építve, megváltozott tudatállapotot létrehozva, saját belső képek segítségével tárja fel a problémákat.
A képekkel való belső munka teszi lehetővé a kliens számára a probléma pontosabb megértését, megfelelő megoldását és az eredményei hatásának integrálását.
Következtében egy új lelki egyensúly keletkezik! Így tudjuk elérni, hogy a probléma akadály helyett a személyiség fejlődését, a növekedését, és a kiteljesedését szolgálja a kliens számára.

A szimbólumterápia kifejező képi módszer, amely elvezet a meditációhoz és a mélyebb önismerethez, – panaszaink , problémáink csökkenéséhez, megoldásához, az egészséghez. Nagyon kedvelt és használt módszer!


Viselkedésterápia

A 20.század elején bontakozott ki ez a pszichoterápiás irányzat. Különösen szorongásos betegségek, fóbiák, kényszerek, pánik betegség, -agresszivitás, szexuális zavarok, kóros szokások, (alkoholfüggőség, dohányzás stb.), evészavarok és gyermekkori magatartászavarok kezelésére alkalmas ez a módszer.

A viselkedés, vagy másképpen magatartásterápia a tanuláselméletekre épül. A lényege, hogy a különböző viselkedési formák, így a nem kívánatos viselkedés kialakulásában is döntő szerepük van a tapasztalatoknak, a tanulásnak! Például, ha egy gyermeket megugat egy kutya és megijed a gyermek, akkor ez a szorongás minden más kutya jelenlétében is megjelenhet, még akkor is, ha a kutya nem ugat, ártalmatlan. Ez a téves, túlzó reagálás vezet a kutyafóbia kialakulásához!- Vagy ha a szülők csak akkor figyelnek gyermekükre, ha „rosszalkodik”, akkor a kívánatos szülői figyelem kiváltásához a „rosszalkodás” rögzül a gyermekben, hiszen csak így tudja kiváltani a kívánatos szülői odafigyelést. Ez a szorongás a későbbiekben úgy felerősödhet, hogy az illető megpróbálja elkerülni a társas helyzeteket, vagy észrevétlen próbál maradni benne, visszahúzódó lesz. Ezt nevezik szociális fóbiának.- Minden más fóbia kialakulása hasonló utat, dinamikát követ, csupán a félelem forrása, tárgya a lehetségesen legszélesebb körből származhatik.- A terápia során a félelem tárgyát, lefolyását stb. ismerik meg, hogy kellőképpen korrigálhassák.

A viselkedés terápiák időhatárosak: 10-20 alkalom körüli, -személyiségtől, tünetektől függ a terápia ideje. -Adott panasz csökkentésére irányulnak, és a páciens együttműködésére alapoznak!


Kognitív- viselkedésterápia

Terápia: Magatartás terápia.

Napjaink egyik leggyakrabban használt és kedvelt terápiás módszere.

Aaron BECK nevéhez fűződik, aki az 1960-as években dolgozta ki rendszerét. E megközelítés lényege, hogy az emberek szemléletmódja és hiedelmei alapvetően meghatározzák az érzelmi reakcióikat és viselkedésüket. Ez azt jelenti, hogy ugyanazok az eseménynek különböző jelentése lehet az egyes emberek számára.

Filozófiai gyökerei ennek a kognitív terápiának az ókori sztoisztikus filozófusokig vezethető vissza: „Az embert nem maguk a dolgok, hanem az a mód zavarja meg, ahogyan a dolgokat látják!”- írta Epiktétosz görög bölcselő.

A különböző megbetegedések esetén zavart szenved az információ feldolgozása és így az események és történések torzult, félreértelmezett jelentést nyernek. Ennek következtében alakulnak ki a különböző érzelmi állapotok. Így pl. egy depressziós személy már egy kisebb kudarcot is saját értéktelensége bizonyítékaként értelmezhet. Egy hipochodriás szorongásban szenvedő pedig hajlamos lesz arra, hogy akár enyhe testi tüneteket is valamilyen súlyos betegség tüneteként fogjon fel.

A kognitív-viselkedés terapeuták abban segítik pácienseiket, hogy felismerjék és megváltoztathassák a hibás, torzított gondolkodási folyamataikat. Ennek első lépése, hogy felismerjék azokat a gyakran visszatérő negatív automatikus gondolataikat, amelyek a legkülönbözőbb szituációkban megjelenhetnek és minduntalan negatív érzelmeket eredményeznek. Az információ feldolgozás zavara az u.n. „kognitív torzításokban” is megnyilvánul. Ilyen pl. a „minden, vagy semmi” típusú gondolkodás, amikor is a személy szélsőséges, fekete-fehér kategóriákban gondolkodik: Pl.” ha nem hívott fel a barátom/barátnőm ma , akkor nem vagyok fontos neki.” A terápia célja ezeknek a torzított gondolatoknak, az ezek mélyén húzódó téves vélekedéseknek, hiedelmeknek, érzelmeknek felismerése és megváltoztatása. A páciensnek ebben a folyamatban és saját javulásában is aktív és együttműködő szerepe van!

Bár a kognitív és viselkedés terápia a jelenre és az aktuális problémákra fókuszál, annak a megértésére is hangsúlyt helyez, hogy hogyan és miért is alakultak ki a torzított hiedelmek, valamint hogy milyen tényezők tartják fenn a félreértelmezéseiket. A torzítások és félreértelmezések azonosítása, korrekciója és reálisabb helyzetértelmezési kialakítása a pszichés problémák jelentős csökkenéséhez, klinikai javulásához vezet.

Számos kontrollált vizsgálat bizonyítja ennek a terápiának hatékonyságát a depresszió, pánikbetegség és egyéb szorongásos zavarok, kapcsolati zavarok, evészavarok, és minden más megoldatlan probléma kezelésében. A kognitív –viselkedés terápia általában u.n. rövid terápia, -a zavar súlyosságától függően 10-20 ülés, amely idő alatt jelentős javulást lehet elérni az eljárás szakszerű alkalmazásával.( P.F.D)


Rövid dinamikus pszichoterápia

A pszichoterápia történetében először S. FREUD, -C.G. JUNG, -A.ADLER nevéhez fűződik a pszichoanalízis kialakulása. 100 éves története alatt jelentős átalakulásokon ment át, és több terápiás irányzat alakult/fejlődött ki belőle, amelyet összefoglalóan analitikusan orientált terápiának nevezünk.

Megkülönböztetjük az u. n. „klasszikus” pszichoanalízist és a rövid dinamikus pszichoterápiát, csoport terápiát, család terápiát. A különböző terápiás irányzatok elsősorban a terápiás technikában mutatnak eltérést. Közös alapjuk a pszichoanalitikus szemléleti modell, amely a személyiség, az énfejlődés és a lelki betegségek kialakulásának elméleti keretét adja. Eszerint a pszichés problémák hátterében tudattalan konfliktus feltételezhető, amely különböző tünetek formájában, társas kapcsolati nehézségek, hangulatzavarok, szorongás formájában jelenik meg a személyiség mindennapi életében.

A terápia célja, személyiségváltozás elérése, a feltételezett tudattalan konfliktusok feltárásán és megértésen keresztül.

A rövid dinamikus terápiák időtartama szerint azért rövid, hogy elérhető legyen sok ember számára: Kb. 40 alkalomra csökkentették le a klasszikus pszichoanalízis több évig tartó terápiájához képest! Így egy intenzívebb és fókuszált probléma központú terápiás eljárás alakult ki. A terapeuta aktívan vesz részt kérdéseivel, visszajelzéseivel és támogatásával a terápiás folyamatban. Ülőhelyzetben történik a terápia.


Integratív terápia

Módszerspecifikus terápia, amely a legtöbb hasznos módszert magába integrálja, ezért integratív a neve.

Eszközei sokrétűek. Azáltal eredményes, hogy a terápia során mindig az adott helyzetben, pillanatban a legalkalmasabb módszert használják a terápiás célt illetően, akár még egy terápiás ülésen belül is. E terápia célja a hatékonyabb, gyorsabb kezelés megvalósítása azokban az esetekben, ahol ez a problémáktól, tünetektől és személyektől függően lehetséges és hasznos.

Alkalmazott módszerei: Módosult tudatállapot (hipnózis),-Katatim képélmény (KIP, -Leuner –féle képek),- Ego –state ,Regresszió, -Ericksoni terápia, – NLP, -EMDR.

Kognitív- viselkedés terápia és még sok más eljárás lehetséges. –Ezt a terápiát sokirányúan, jól képzett, tapasztalt pszichoterapeuták alkalmazzák a klienssel megbeszélve a módszer lényegét az eredményesség szempontjából.

Alkalmazási területei: szinte minden testi, lelki, mentális probléma esetén lehetséges.


Simonton - féle terápia, tréning

A módszert a Simonton házaspár dolgozta ki. Relaxációs és imaginatív elemeket használ ez a széles körben elterjedt terápia. Több évtizedes tapasztalata azt bizonyítja, hogy alkalmas a félelmetes diagnózis, a különféle DAGANATOS (rák) betegség személyes és mélyebb megközelítéséhez, a betegséghez való viszony átformálásához és segítséget ad a gyógyulás útjára találni. Minden más krónikus testi betegség esetén is sikerrel alkalmazható ez a módszer az egyének egyedi személyiségéhez és panaszaihoz módosítva, alakítva a gyógyulás céljából.

A Simonton módszer lényege, hogy a gyógyuláshoz rendszeres gyakorlás útján segítségül hívjuk a test és lélek nehezebben elérhető erőit, forrásait, szakmailag jól kidolgozott módon a megfelelő belső képek megfelelő előhívásával, felépítésével és irányításával, alakításával. Közvetlenül stimuláljuk az immunrendszert, amely pozitív hatást gyakorol a legmélyebb testi, fiziológiai folyamatokra, sejtjeink szintjén is változást teremtve egészségünk újra építésért, egészségünk megszerzéséért!

Alkalmazása: daganatos betegségek valamennyi típusa, -krónikus betegségek , pszichoszomatikus tünetek, és betegségek valamennyi fajtája.

A terápia / tréning heti 1-2 alakalomban 45-50 percben lehetséges. Időtartama személy és problémafüggő. Általában 10-20 alkalom szükséges lehet. Minden terápiás óra csakis az egyes személyek egyedi személyiségéhez és panaszához illeszkedik a terapeuta és páciens együttműködésre képes partneri kapcsolatában.

Napjainkban már nem elégséges a pusztán biológiai-orvosi segítség –amikor erre valóban szükség van-, hanem feltétlenül, elengedhetetenül szükséges a pszichoterápiás segítséget is igénybe venni az orvosi segítség mellett gyógyulásunk érdekében. Felelősséggel tarozunk magunk, családunk és mások iránt.

Tanuljuk meg életünket a kezünkbe venni! Általa akár „csodás” eredmények születhetnek!


Logopédiai terápia

A hazai logopédia a 19-20 század fordulóján jött létre a magyar gyógypedagógia egyik ágaként. ( Fő munkásai e tudományterületnek: Roboz J., Sarbó A., Sulyomi-Schulman A., Bárczi G., M.Seeman, -Kanizsai D., Montágh I., Palotás G., Hirschberg J. ,Frint T, Pataki L., Vassné Kovács E., Mérei F.-né és sokan mások által.

Jelen korunkban az első budapesti logopédus státuszok 1968-tól kezdődően jöttek létre Bp. kerületeiben, amikor is a II. kerületben Szentmiklóssy Margit kezdte meg első, úttörő logopédusi munkáját és megírta az első logopédiai munkafüzetet –az első magyar pszicholingvisztikai doktori disszertációja (Pléh Cs. és Molnár J. prof. –nál ) elmélete hasznosítása alapján- a gyakorlatra alkalmazva. Ez a gyakorló füzet aztán a későbbiekben számtalan további gyakorló füzet példájaként szolgált.

A logopédiának számtalan társtudománnyal van kapcsolata. Többek között az orvostudomány, nyelvészet és pszichológia, pedagógia különböző ágaival,- fonetika, fonológia, foniátria, fül-orr-gégészet, audiológia,-neurológia, pszichiátria, – pszicholingvisztika, neurolingvisztika, klinikai pszichológia, pszichoterápia stb.

A logopédiai terápia célja a legkülönbözőbb nyelvi és beszédzavarok javítása az egészséges érthető, beszédért, megfelelő kommunikációért, tanulási készségekért.

Gyógyítja a kommunikáció, a beszéd hibáit, tanulás zavarait amelyek legkülönbözőbb okokból származhatnak.

Főbb alkalmazási területei: AFÁZIÁK, -DADOGÁS-, DISZFÓNIA ( rekedt, fátyolos beszéd), HADARÁS, orrhangzós beszéd, pöszeség,-olvasás, írás, számolás zavarai, TANULÁSI zavarok.

Terápia: sokirányú, integratív. –A megértés és kifejezés zavarai (afáziák), a diszfónia, -és főképpen a DADOGÁS , -hadarás, mutizmus szakpszichoterápiás ellátást igényel sok esetben a speciális logopédiai terápia mellett. Fontos lehet a család bevonása a fejlődés érdekében. A beszédhibák és zavarainak javítása, korrekciója, gyógyítása a hibák okától, a személyiség adottságaitól, a terápiás együttműködéstől, hozzáállástól, az otthoni gyakorlások mennyiségétől, milyenségétől nagy mértékben függ,- tapasztalataink szerint. Időigényes munka. 1-2 hónaptól 1-2 éves is lehet. Az órák 45-50 percesek általában.

A beszéd és nyelvi zavarok javítása, gyógyítása alapvetően fontos, mert korunk megnövekedett követelménye a helyes megfelelő KOMMUNIKÁCIÓ, beszéd, tanulás,-különböző kapcsolatokban: iskolában, tanulásban, munkahelyen, baráti, családi viszonyainkban. Nagy érték a szép, tiszta, érthető, kifejező kulturált beszéd, amellyel jól ki tudjuk fejezni amit szeretnénk, -gondolatainkat, érzelmeinket, kívánságainkat, hogy kellően küzdők és védekezők stb. lehessünk az élet minden területén!

Nemcsak gyerekek, serdülők, hanem FENŐTTEK is járhatnak fejlesztő, segítő foglakozásokra. A kezelések sokirányúak, hatékonyak és eredményesek!


Autizmus - Asperger szindróma terápia

Az idegrendszer fejlődési zavara. Különböző megjelenési formája, súlyossági fokozata, spektruma van. Sokszínű, sokarcú állapot. Eredete ismeretlen. Komoly kutatás tárgya napjainkban is. Öröklődés, genetikai tényezők, számtalan ismerős és ismeretlen környezeti oka van. Korai életkorban jelentkezhetnek tünetei, de 1 éves kor előtt semmiképpen sem diagnosztizálható! Diagnózisa bonyolult, felelősségteljes. Klinikai szakpszichológus, pszichiáter adhat diagnózist róla.

Főbb tünetei:

 1. a kommunikáció hiánya, -egyfajta szellemi egyedüllét, magány.
 2. kölcsönös szociális interakciós zavar: -sem ő nem érti a másikat, sem őt sem értik igazán, amely komoly feszültségek és további gátlások forrása lehet.
 3. a rugalmas viselkedés szervezés zavara.

Fontos: nincs egyetlen olyan tünete, miből önmagában diagnosztizálható lenne, vagy kizárható lenne a diagnózis, -és olyan tünet sincs, ami a fejlődésben elő ne fordulna, vagy ami nincsen más fejlődési zavarokban is!

Az időben elkezdett speciális fejlesztés, terápiás munka megfelelően képzett szakemberrel, képessé teheti a klienst az önálló életvezetésre, az életben való érvényesülésre, helytállásra! Időigényes munka!


ADHD = figyelemhiányos hiperkativitás zavar terápia

Neurológiai természetű fejlődési rendellenesség. Vezető tünete a figyelemzavar, kísérő tünete a hiperaktivitás, túlmozgékonyság, feledékenység, impulzuskontroll gyengesége. Részképesség zavar. –Több formája van. Okai pontosan nem ismertek. Jelenleg is kutatják. Kialakulásában örökletes tényezők, genetikai tényezők és számtalan ismeretlen és már ismert környezeti tényező lehetséges!

Gyermekkori tünetei: figyelemzavar, szétszórtság, hiperaktivitás, impulzivitás, követelőzés, iskolai nehézségek, koordinációs nehézségek, ellenálló és zsarnokoskodó szociális érzelmi nehézségek, érzéketlenség magatartás. Fiúknál 3-szor gyakoribb,mint lányoknál.

Felnőttkori tünetek: részletek feletti elsiklás, gondtalanságból elkövetett hibák munkahelyén, túlzottan mozgatja különböző testrészeit: kezét, lábát stb. feladatvégzéskor figyelem fenntartása nehéz, nehéz egyhelyben ülnie sokáig, nem figyel, mikor hozzá beszélnek, nyugtalannak és álmatlannak érzi magát, az utasításokat nehezen követi, nem tudja befejezni a munkát. Szabadidő tevékenységet nem képes nyugodtan folytatni, dolgokat, tevékenységeket megszervezni, úgy érzi, mennie kell, mintha egy „motor” vezérelné. Kerüli és vonakodik a türelmet igénylő mentális erőkifejtéstől és munkától, mértéktelenül beszél, elveszít olyan fontos dolgokat, mi a munkájához kellene, a kérdések kimondása előtt válaszol már, könnyen kerül zaklatott állapotba, türelmetlen, nehezen várja ki a sorát, napi dolgokban feledékeny, félbeszakít, zaklat másokat, -önkontrollja gyenge, memóriája gyenge, pontatlan, alacsony az önbecsülése, -szorongó, depresszív, hangulatingadozások jellemzik,-szociális kapcsolatai gyengék, kábítószerezik esetleg, kockázatvállalása gyenge, szegényes az időgazdálkodása.

A tünetek intelligencia és személyiség függőek amelyek igen széles skálán mozognak.

Időben elkezdett speciális pszichoterápia lehetséges és eredményes. – Időigényes.- Egyénre alakítottan fejlesztik speciális képességeit. A család , környezet megértő, segítő hozzáállása előrevívő tényező fejlődésében, gyógyulásban.


C. G. Jung - féle analitikus terápia

C. G. Jung svájci pszichiáter az analitikus terápia megalkotója. Nevéhez fűződik számos pszichológiai fogalom, mint szóasszociációs –teszt, majd archetípus, egyéni és kollektív tudattalan, extraverzió, intraverzió, animus, anima, árnyékszemélyiség, szinkronicitás, stb. S. Freudnál tágabb értelemben tekintette a pszichés energiának a libidót.

A kollektív tudattalan világával foglakozott, de a lelki fejlődést sajátos individuális útnak írta le. Maradandót alkotott az álomértelmezésben. Nyitottabb volt a misztika, vallások, transzcendens rendszerek felé. Az analitikus pszichoterápia szinte minden pszichikus probléma orvoslására alkalmas. A terapeuta a személyiség mélyebb megismerése és kezelése felé vezeti, segíti kliensét.

Az Egótól a Selbs( Self) felé haladó úton haladnak, hogy valóban egészséges és boldog lehessen a személy. Ez a terápia minden testi, lelki, szellemi panasz , probléma kezelésére alkalmas.


Párkapcsolati tanácsadás: Prepare/Enrich

Prof. Dr. David H. Olson (Minnesotai Egyetem Családszociológiai Tanszék ) pár és család kutatásai eredményei alapján dolgozták ki a módszert. Egyedül álló statisztikai háttere van a kutatások és adatbázisainak köszönhetően. Világszerte, millió ember hasznára van. Megközelítése rendszerelméleti alapokon nyugszik. Két fő dimenziója a kötődés és a rugalmasság , amit úgy a kapcsolatban résztvevő feleknél, mint azok származási családjaiknál vizsgál. Vizsgálják és kezelik a házasság boldogságát, tartósságát befolyásoló tényezőket, mint személyiség, kommunikáció, konfliktuskezelés, pénzügyek, szabadidő, szexualitás, gyerekek és szülő szerep, család, barátok, szerepértelmezés, lelkiség. Információk szerezhetők az idealisztikus torzulásokról, a házasság iránti elvárásokról, a házasság megelégedettségi szintjéről, a származási család szerkezetéről.

Hasznos lehet a házasság előtt álló gyermektelen, jegyespárok, és gyermekes családok részére, mozaik család esetén,-házas vagy együttélő párok részére, 50 év feletti párok részére!

Felkészít a házasságra. Megerősíti a házasságot.


OH-pszichológiai kártya módszer

Az OH Módszer egy új világot tár elénk! Bármely korosztálynak hasznos. Egy új dimenzió kialakítását segíti, mint az elfogadást, a figyelem és érzelmek valódi megélését. Erre mindenkinek szüksége van jelen világunkban.- Eredetileg Ely Raman festőművész találta ki, amelyet a humanisztikus pszichológusok, majd a Gestalt pszichológusok fejlesztettek tovább terápiás célokra. Szavakhoz és képekhez több mint 7000 kombinációt lehet létrehozni. 1981 óta nagy sikerrel alkalmazzák előbb Németországban, majd más helyeken is.- Az OH módszer alapgondolata, hogy minden ember önmagát ismerheti legjobban és így önmagát tudja meggyógyítani, -önmagában tudja megtalálni a problémáira a megoldást. A módszer által, az érzelmek megfogalmazásával, monitorozásával és a szabad asszociációval, képet kaphatunk saját tudattalanunk működéséről, alapértelmezéseinkről. Fantasztikus utazás lehetőségét adja a tudattalanba önmagunk jobb megismeréséért!

Segíti a kommunikáció, beszéd, gondolkodás, tanulás és a legkülönbözőbb feladatok megoldásához szükséges készségek kibontakozását, valamint a különböző élethelyzetekből adódó konfliktus helyzetek, problémák személyes és kreatív megoldását. Csökkenti a szorongást, segíti feldolgozni a félelmeket, kényszereket, traumákat. Növeli az eredményes cselekvőképességet. Hozzájárul a tudatos és tudattalan információk kibontakoztatásához, így a teljes személyiség fokozatos fejlődéséhez.

Növeli a pszichológiai kultúrát, műveltséget, a legalkalmasabb magatartási és viselkedési módokat.

Minden testi, lelki, mentális, spirituális problémára gyógyír lehet képzett szakpszichoterapeuta vezetése által!