Dr. Szentmiklóssy Margit

klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta
1024 Budapest, Keleti Károly utca 6. | +36-1-31-63-009 | dr.szentmiklossy.margit@t-online.hu

C.G. Jung-féle analitikus tanulmányok

C. G. Jung svájci pszichiáter az analitikus terápia megalkotója. Nevéhez fűződik számos pszichológiai fogalom, mint szóasszociációs –teszt, majd archetípus, egyéni és kollektív tudattalan, extraverzió, intraverzió, animus, anima, árnyékszemélyiség, szinkronicitás, stb. S. Freudnál tágabb értelemben tekintette a pszichés energiának a libidót.

A kollektív tudattalan világával foglakozott, de a lelki fejlődést sajátos individuális útnak írta le. Maradandót alkotott az álomértelmezésben. Nyitottabb volt a misztika, vallások, transzcendens rendszerek felé. Az analitikus pszichoterápia szinte minden pszichikus probléma orvoslására alkalmas. A terapeuta a személyiség mélyebb megismerése és kezelése felé vezeti, segíti kliensét.

Az Egótól a Selbs( Self) felé haladó úton haladnak, hogy valóban egészséges és boldog lehessen a személy. Ez a terápia minden testi, lelki, szellemi panasz , probléma kezelésére alkalmas.