Dr. Szentmiklóssy Margit

klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta
1024 Budapest, Keleti Károly utca 6. | +36-1-31-63-009 | dr.szentmiklossy.margit@t-online.hu

NLP – Mester

Az 1970-es években született J. Grinder nyelvész és R. Bandler programozó matemetikus professzorok által, majd M.Erickson,- F. Perls,- V.Satír pszichológusok tudásával gyarapítva fejlődött tovább…. Az NLP tapasztalatokra épülő konkrét pszichológiai,pszichoterápiás és kommunikációs technikák rendszere, amely a nyelvhasználatot és a viselkedést tanulmányozza a különböző legjobb eredmények megvalósítására , programozására az élet szinte minden területére vonatkozóan, a saját erőforrásaink feltárására alapozva.
Fő jelszava az eredményesség,- érzékszervi élesség, -rugalmasság. 8 témát/területet követ az NLP technika: mentális kép, -nyelvi modellek,-érzékszervi nyelv,-állapotfiziológiák,-szemmozgások,-módosult tudatállapot,-raport,- keretek és célok. -Az érzékelés, észlelés, gondolkodás,-nyelvhasználat és a tanult sémák megismerésével majd újraprogramozásával dolgozik ez a módszer.

Kedvezően alkalmazzák a humán erőforrások különböző területein. szervezetek, – a személyiség megismerésére, fejlesztésére, -az eredményes kommunikáció fejlesztésére! -Az egészégfejlesztés, -gyógyítás területén az NLP módszerét, technikáit főként az ericksoni hipnózis élményfeltáró elemeivel kombinálják. Az önismereti élményeket kognitív keretbe foglalják össze egy-egy gyakorlattal a pszichés folyamatokat követően. A gyerekkortól napjainkig sokszor öntudatlanul felmerült pozitív-negatív élmények átdolgozása jelenti a munka fő áramát. Sajátos célkitűzések az önismereti munka során: a személyes kompetencia és a szociális átütőerő (social power) növelése, kapcsolati készségeink, meglevő és rejtett kreatív képességeink, célorientált gondolkodás és probléma megoldás képességeink fejlesztése révén adaptívabbá és jövő orientáltabbá válás.(B.Gy.).