Dr. Szentmiklóssy Margit

klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta
1024 Budapest, Keleti Károly utca 6. | +36-1-31-63-009 | dr.szentmiklossy.margit@t-online.hu

Logopédus terapeuta

A hazai logopédia a 19-20 század fordulóján jött létre a magyar gyógypedagógia egyik ágaként. ( Fő munkásai e tudományterületnek: Roboz J., Sarbó A., Sulyomi-Schulman A., Bárczi G., M.Seeman, -Kanizsai D., Montágh I., Palotás G., Hirschberg J. ,Frint T, Pataki L., Vassné Kovács E., Mérei F.-né és sokan mások által.

Jelen korunkban az első budapesti logopédus státuszok 1968-tól kezdődően jöttek létre Bp. kerületeiben, amikor is a II. kerületben Szentmiklóssy Margit kezdte meg első, úttörő logopédusi munkáját és megírta az első logopédiai munkafüzetet –az első magyar pszicholingvisztikai doktori disszertációja (Pléh Cs. és Molnár J. prof. –nál ) elmélete hasznosítása alapján- a gyakorlatra alkalmazva. Ez a gyakorló füzet aztán a későbbiekben számtalan további gyakorló füzet példájaként szolgált.

A logopédiának számtalan társtudománnyal van kapcsolata. Többek között az orvostudomány,nyelvészet és pszichológia, pedagógia különböző ágaival,- fonetika, fonológia, foniátria, fül-orr-gégészet, audiológia,-neurológia, pszichiátria, – pszicholingvisztika, neurolingvisztika, klinikai pszichológia, pszichoterápia stb.

A logopédiai terápia célja a legkülönbözőbb nyelvi és beszédzavarok javítása az egészséges érthető, beszédért, megfelelő kommunikációért, tanulási készségekért.
Gyógyítja a kommunikáció, a beszéd hibáit, tanulás zavarait amelyek legkülönbözőbb okokból származhatnak.

Főbb alkalmazási területei: AFÁZIÁK, -DADOGÁS-, DISZFÓNIA ( rekedt, fátyolos beszéd), HADARÁS, orrhangzós beszéd, pöszeség,-olvasás, írás, számolás zavarai, TANULÁSI zavarok.

Terápia: sokirányú, integratív. –A megértés és kifejezés zavarai (afáziák) , a diszfónia, -és főképpen a DADOGÁS , -hadarás ,mutizmus szakpszichoterápiás ellátást igényel sok esetben a speciális logopédiai terápia mellett. Fontos lehet a család bevonása a fejlődés érdekében. A beszédhibák és zavarainak javítása, korrekciója, gyógyítása a hibák okától, a személyiség adottságaitól, a terápiás együttműködéstől, hozzáállástól, az otthoni gyakorlások mennyiségétől, milyenségétől nagy mértékben függ,- tapasztalataink szerint. Időigényes munka. 1-2 hónaptól 1-2 éves is lehet. Az órák 45-50 percesek általában.

A beszéd és nyelvi zavarok javítása, gyógyítása alapvetően fontos, mert korunk megnövekedett követelménye a helyes megfelelő KOMMUNIKÁCIÓ, beszéd, tanulás,-különböző kapcsolatokban: iskolában, tanulásban, munkahelyen, baráti, családi viszonyainkban. Nagy érték a szép, tiszta, érthető, kifejező kulturált beszéd, amellyel jól ki tudjuk fejezni amit szeretnénk, -gondolatainkat, érzelmeinket,kívánságainkat, hogy kellően küzdők és védekezők stb.lehessünk az élet minden területén!

Nemcsak gyerekek, serdülők, hanem FENŐTTEK is járhatnak fejlesztő, segítő foglakozásokra. A kezelések sokirányúak, hatékonyak és eredményesek!