Dr. Szentmiklóssy Margit

Pszichológus. Segítő beszélgetés. Problémamegoldás. Konzultáció.
1024 Budapest, Keleti Károly utca 6.
(A Széll Kálmán téri metró és a 4-es 6-os és 17-es villamos közelében.)
+36-1-31-63-009 | dr.szentmiklossy.margit@t-online.hu | Kapcsolat: Keressen bizalommal!

A Dívány online oldalán oldalán megjelent cikk:
"Így működik valójában a hipnózis"


A Képmás magazin online oldalán megjelent cikk:
"Ma már nem félnek a hipnózistól az emberek"


Elérhetőségeim:

+36 1 316 3009
(10 és 20 óra között)
1024 Budapest,
Keleti Károly u. 6.

Keressen
bizalommal!

 

"Te magad légy a változás, amelyet látni szeretnél a világban!"
(Mahatma Gandhi)

Alábbi tanulmányaim, gyakorlataim, tapasztalataim alapján vállalhatok hatékony segítséget.

Tanácsadás. Konzultáció.


Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, a Semmelweis Egyetemen, és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolában kitűnő, jeles eredménnyel végeztem el tanulmányaimat.


Summa Cum Laude
Pszichológusdoktor

Tanulmányi ideje 2-3 év.


Szakpszichoterapeuta

Minimum 12 év képzési idő.

A klinikai szakpszichológus min.3 év ráképzéssel szerezheti meg ezt a szakorvosi vizsgának megfelelő gyakorlati és elméleti terápiás tudásszintet. Az orvosi egyetemen vizsgázik. – Ahányféle módszerspecifikus terápiát tanul, annyiszor kb.3 évet tanul még a klinikai pszichológusi oklevél megszerzése után.- A klinikus szakpszichológus végzettségű pszichoterapeuta jogosult teljeskörű fejlesztő, terápiás, gyógyító tevékenységre. Ahány specifikus terápiás végzettséget szerez, annyi 3 évet tanul, majd vizsgázik az évek során. Az Orvosi Kamara tagja. 5 évente kötelező szakvizsgáit megújítania.


Klinikai szakpszichológus

Képzési ideje 9 év.

pszichológus alapdiploma megszerzése után még 4 év tanulás után szerezheti meg ezt a képzettséget. Az Orvosi Kamara tagja. 5 évente szükséges megújítania diplomáját.


Neuropszichológus

Képzési ideje 11 év.

A klinikai szakpszichológus kb.2 év ráképzéssel szerezheti meg ezt a képzettséget. Az Orvosi Kamara tagja. 5 évente szükséges megújítania végzettségét.


Pszichoterapeuta

Képzési ideje kb. 12 év.

A klinikai szakpszichológus szakvizsga után kb. 3 év ráképzéssel tanulhat egy-egy specifikus pszichoterápiás módszert. Orvosi Kamara tagja. 5 évente szükséges megújítania végzettségét.


Pszichológus

Képzési ideje 5 év.

Az egyetem bölcsészettudományi karán 3+2 évet tanul ( MA/Msc képzés). Mester képzését befejezve Alapdiplomát nyerhet, amellyel megkezdheti további tanulmányait, képződéseit az évek során.


Logopédus - gyógypedagógiai tanár

Képzési ideje 4 év.

Az egyetem gyógypedagógiai főiskolai karán tanul. Folyamatosan képzi magát.


Okleveles általános iskolai tanító

Budapest, II. kerület, Ady Endre u. 1. Zirzen Janka Tanítónőképző

Budapest, XII. kerület, Kiss János altábornagy u. Felsőfokú Tanítóképző


 • S. Freud féle analitikus tanulmányok -4 év-
 • Transzcendentális Meditáció (TM) tanulmányok és gyakorlat -10 év-
 • Pszichoterápiás szupervíziós gyakorlat -15 év - (jelenleg is folyamatban van)
 • Zenei tanulmányok, zongora tanulás -16 év-
 • C.G. Jung- féle tanulmányok -10 év-
 • Euritmia tanulmányok -2 év-
 • Természetgyógyászati tanulmányok -5 év-

Örök hála és köszönet mindazoknak az áldozatos munkát végző professzorok tanításainak, akiket csak hiányosan tudok itt felsorolni a hely hiánya miatt:

 • Pléh Csaba
 • Illyés Sándor
 • Faludi Akadémia
 • Mérei Ferenc
 • Mérei Ferencné
 • Vassné Kovács Emőke
 • Palotás Gábor
 • Bagdy Emőke
 • Süle Ferenc
 • Szőnyi Magdolna
 • Szombathelyi Éva
 • Orosz Katalin
 • Bányai Éva
 • Varga Katalin
 • Császár Noémi
 • Daubner Béla
 • Biró Gyula
 • Ratkóczi Éva
 • Tringer László
 • Tölgyes Tamás
 • Perczel- Forintos Dóra
 • Mihalecz Gábor
 • Németh Roland
 • minden tanárom, kollegám, tanítványom.

Relaxációs és szimbólumterapeuta

Ez a terápia több fokozatból és egymással kölcsönösen szoros kapcsolatban álló részből áll:

 1. Autogén tréning
 2. Meditáció, Imagináció
 3. Szimbólumterápia

Gyakran használt, hatékony, közkedvelt módszer. A panaszoktól és személyektől függően rövid és hosszabb terápiára egyaránt eredményesen használják!

Bővebben

Hipnoterapeuta

A hipnoterápia főbb alkalmazási területei:

Szinte minden testi, lelki, szellemi panasz, probléma gyógyítására hasznos, bevált természetes, segítő módszer a hipnózisban alkalmazott terápia, a hipnoterápi.

Bővebben

Kognitív-viselkedésterapeuta; Magatartásterapeuta

Napjaink egyik leggyakrabban használt és kedvelt terápiás módszere.

Aaron Beck nevéhez fűződik, aki az 1960-as években dolgozta ki rendszerét. E megközelítés lényege, hogy az emberek szemléletmódja és hiedelmei alapvetően meghatározzák az érzelmi reakcióikat és viselkedésüket. Ez azt jelenti, hogy ugyanazok az eseménynek különböző jelentése lehet az egyes emberek számára.

Bővebben

Integratívterapeuta

Módszerspecifikus terápia, amely a legtöbb hasznos módszert magába integrálja, ezért integratív a neve.

Eszközei sokrétűek. Azáltal eredményes, hogy a terápia során mindig az adott helyzetben, pillanatban a legalkalmasabb módszert használják a terápiás célt illetően, akár még egy terápiás ülésen belül is. E terápia célja a hatékonyabb, gyorsabb kezelés megvalósítása azokban az esetekben, ahol ez a problémáktól, tünetektől és személyektől függően lehetséges és hasznos.

Bővebben

C.G. Jung-féle analitikus tanulmányok

C. G. Jung svájci pszichiáter az analitikus terápia megalkotója. Nevéhez fűződik számos pszichológiai fogalom, mint szóasszociációs –teszt, majd archetípus, egyéni és kollektív tudattalan, extraverzió, intraverzió, animus, anima, árnyékszemélyiség, szinkronicitás, stb. S. Freudnál tágabb értelemben tekintette a pszichés energiának a libidót.

Bővebben

NLP – Mester

Az 1970-es években született J. Grinder nyelvész és R. Bandler programozó matemetikus professzorok által, majd M.Erickson,- F. Perls,- V.Satír pszichológusok tudásával gyarapítva fejlődött tovább… Az NLP tapasztalatokra épülő konkrét pszichológiai,pszichoterápiás és kommunikációs technikák rendszere, amely a nyelvhasználatot és a viselkedést tanulmányozza a különböző legjobb eredmények megvalósítására , programozására az élet szinte minden területére vonatkozóan, a saját erőforrásaink feltárására alapozva.

Bővebben

EMDR – Módszerek

Olyan széleskörűen kutatott pszichoterápiás eljárás, amely a különböző traumák feldolgozására alkalmas.

Bővebben

Mindfulness

Ez a tudatos jelenléten, vagy éber figyelem módszerén alapuló pszichoterápia a kognitív terápiák 3. új hullámába tartozik.

A minden pillanatban jelenlevő ítéletmentes tudatosság, a figyelem gyakorlásának specifikus módja, amely a jelen pillanatra vonatkozik és annyira mentes a reaktivitástól, az ítélkezéstől, s annyira nyitott, amennyire csak lehetséges.

Bővebben

Simonton-féle terápia

A módszert a Simonton házaspár dolgozta ki. Relaxációs és imaginatív elemeket használ ez a széles körben elterjedt terápia. Több évtizedes tapasztalata azt bizonyítja, hogy alkalmas a félelmetes diagnózis, a különféle DAGANATOS (rák) betegség személyes és mélyebb megközelítéséhez, a betegséghez való viszony átformálásához és segítséget ad a gyógyulás útjára találni.

Bővebben

Logopédus terapeuta

Beszédjavítás: artikuláció,- afázia, -dadogás,- hadarás, -diszfónia, -pöszeség...

Beszédtechnika: érthető, tiszta, kifejező beszéd, -előadói, szereplési, tárgyalási beszéd elsajátítása...

Bővebben

Párkapcsolati tanácsadó: Prepare/ Enrich

Prof. Dr. David H. Olson (Minnesotai Egyetem Családszociológiai Tanszék ) pár és család kutatásai eredményei alapján dolgozták ki a módszert. Egyedül álló statisztikai háttere van a kutatások és adatbázisainak köszönhetően. Világszerte, millió ember hasznára van. Megközelítése rendszerelméleti alapokon nyugszik.

Bővebben

OH- pszichológiai kártya instruktor

Az OH Módszer egy új világot tár elénk! Bármely korosztálynak hasznos. Egy új dimenzió kialakítását segíti, mint az elfogadást, a figyelem és érzelmek valódi megélését. Erre mindenkinek szüksége van jelen világunkban. Eredetileg Ely Raman festőművész találta ki, amelyet a humanisztikus pszichológusok, majd a Gestalt pszichológusok fejlesztettek tovább terápiás célokra.

Bővebben